خدمات ایده‌هاب

ایده‌هاب پلتفرم ارائه خدمات مشاوره مدیریت است که به یافتن و ارائه‌ی راهکارهای کاربردی، با توجه به استاندارد‌های بین‌المللی با رویکرد عملگرایانه اهتمام دارد.
مشاوره
تسهیل‌سازی تأمین مالی

ارائه خدمات جذب سرمایه خصوصی

به استارت‌آپ‌ها (مشتریان) از طریق جذب سرمایه از افراد
ارزیابی دقیق

ارزیابی دقیق تجاری استارتاپ

همراه با ریسک سنجی هدایت شده توسط متخصصان فنی، حقوقی و مالی

ادغام و تملیک

کمک به استارت‌آپ‌های بالغ برای کشف فرصت‌های رشد غیرارگانیک از طریق ادغام و/یا تملیک؛ همراهی با مشتری، از گام‌های ابتدایی مانند مذاکره تا معامله و ساختار‌دهی سازمانی پس از ادغام
ارائه ساختار تفاهم‌نامه
تنظیم اسنادی از قبیل،(SHA) توافق‌نامه سهامداران و (SPA) توافقنامه خرید سهام دیگر اسناد مرتبط با سرمایه‌گذاری/همکاری تجاری با در نظر گرفتن الزامات و دغدغه‌های شناسایی‌شده در فرآیند ارزیابی دقیق
مشاوره مدیریت
مدیریت تغییر و تحولات
تسهیل ساختاردهی مجدد شرکت‌ها، از برنامه‌ریزی تا پیاده ‌سازی؛ پشتیبانی از تغییر و تحولات شرکتی؛ آغاز حرکت به سمت نوآوری
نظارت و مشاوره

خدمات مشاوره مدیریت کسب و کار

با تمرکز روی ارتقای عملکرد کلی شرکت: ار استراتژی تا پیاده‌سازی، با کاربست معیارهای مربوط به نظارت بر عملکرد
تحقیق
تحقیقات بازار
تهیه گزارش‌های جامع صنعت، از طریق تحقیقات اولیه و ثانویه با ارائه‌ی بینش‌های عملیاتی بر اساس اهداف مشتری و همین‌طور اسناد تنظیم‌شده برای مخاطبان عام با استفاده از ابزارهای سفارشی‌شده اختصاصی
با ما در تماس باشید
تماس با ایمیل